Super Bajtel

Konkurs plastyczny – plakat do spektaklu „Tuwim dla dzieci”

W związku z przygotowaniami do kolejnej premiery Tuwim dla dzieci, w reż. Jana Jerzego Połońskiego, Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza najmłodszych Widzów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt plakatu do tego spektaklu. Prace zgłaszać można do 25 października.

Premiera będzie miała miejsce 15 – 16 listopada 2019.
Temat pracy konkursowej to: „Cuda i dziwy” (inspiracje wierszem Juliana Tuwima)

Warunki uczestnictwa:
– w konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych;
– technika prac: mazaki (flamastry);
– format prac znormalizowany: A4, pionowy;
– prosimy nie umieszczać żadnych napisów;
– opis prac na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) adres mailowy i telefon kontaktowy oraz nazwa i adres placówki (bardzo prosimy o czytelne opisanie prac na odwrocie, prace nieczytelnie podpisane nie będą brane pod uwagę);
– do zgłoszeń proszę dołączyć podpisane zgody wymagane regulaminem konkursu oraz wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (do pobrania ze strony teatru: www.teatr.gliwice.pl);
– prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 25 października 2019 (piątek), do godziny 16:00 na adres: Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55-57, (Biuro Obsługi Widzów), 44-100 Gliwice.

Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie „Tuwim dla dzieci” oraz pracowników merytorycznych Teatru Miejskiego dokona wyboru najlepszej pracy oraz przyzna wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.teatr.gliwice.pl. Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako projekt plakatu przedstawienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają zaproszenie na premierę pedagogiczną spektaklu (15 listopada, piątek, godz. 16.00), podczas której otrzymają nagrody, oraz będą mieli okazję spotkać się z reżyserem i aktorami spektaklu. Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania ze strony teatru: www.teatr.gliwice.pl.

Regulamin
Zgoda na udział dziecka w konkursie
Zgoda nauczyciela prowadzącego

Kontakt: Aleksandra Gramala
mail: agramala@teatr.gliwice.pl
tel. 32 230 49 68

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl