Super Bajtel

Wydział Edukacji UM: Coraz większe niezadowolenie nauczycieli w zakresie płac

Czy strajk zapowiedziany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego odbędzie się również w Gliwicach? W jego efekcie bez nauczycieli mogą zostać uczniowie zdający maturę, co w rezultacie może poważnie zagrozić przeprowadzeniu egzaminów dojrzałości.

 


W tej sprawie wysłaliśmy zapytanie do gliwickiego oddziału ZNP. Na Super Bajtlu opublikujemy odpowiedź, gdy tylko zostanie do nas przesłana.

 

Podobne pytania wysłaliśmy również do Wydziału Edukacji gliwickiego Magistratu. Interesowało nas m.in. czy w ostatnim czasie nauczyciele „chorowali” częściej niż w adekwatnym okresie poprzednich lat.

– Informuję, że ze szkół (póki co) nie wpływają niepokojące informacje o zwiększonej absencji chorobowej. Jedynym niepokojącym zjawiskiem zgłaszanym przez dyrektorów jest coraz większe niezadowolenie nauczycieli w zakresie wynagrodzeń – odpowiedział Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl