Super Bajtel

Uczniowie ze Śląska zdobyli 9 grantów finansowych. Wśród laureatów SP 7 z Gliwic

Uczniowie ze Śląska zdobyli aż 9 grantów finansowych na realizację swoich własnych projektów edukacyjnych w IX edycji konkursu “Projekt z klasą”, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Wśród nagrodzonych są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Mierzęcic, Pszczyny, Sosnowca i Zawiercia.


Pomoc dla dzieci z Pakistanu, zajęcia z programowania z uczniami ze szkoły specjalnej, alternatywne popołudnia z grami planszowymi, wsparcie dla młodzieży z domu dziecka, integracja z seniorami,  czy wreszcie wyścig robotów na torze wydarzeń historycznych – to 6 zwycięskich projektów ze Śląska. Aż 3 z nich zostały uhonorowane przez jury konkursu specjalnymi dodatkowymi nagrodami w kategoriach “Działamy z sercem”, “Prezentujemy projekt” oraz “Budujemy relacje”.

W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 20.000 uczniów, podzielonych na 640 grup projektowych, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Jury konkursowe oraz internauci wybrali łącznie 50 zwycięskich zespołów, które zostaną nagrodzone grantami na realizację projektów, ufundowanymi przez organizatora konkursu – wydawnictwo Nowa Era. Łączna wartość grantów to aż 62 tysięcy złotych!

 

W ramach konkursu uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli zgłaszają pomysły, a jury po ich ocenie przyznaje granty finansowe wspierające ich realizację. Dzięki temu uczniowie mają szansę na spełnienie marzeń oraz możliwość wdrożenia w życie swoich planów. Uczą się, jak przejść drogę od projektowania do wykonania. Zyskują teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę, a przede wszystkim nabywają przekonania, że chcieć, to móc, dlatego zawsze warto się starać.

 

Z roku na rok inicjatywy uczniów są coraz bardziej ambitne. Dotyczy to nie tylko imponującego poziomu technologicznego zgłaszanych projektów, ale przede wszystkim ich wpływu na życie lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Jankowska, koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era, członek jury konkursu Projekt z klasą. – Wiele projektów miało na celu integrację i uwrażliwienie na sytuację osób wykluczonych społecznie. Uczniowie coraz częściej wychodzą też z działaniem poza granice Polski – pomagają dzieciom z rejonów objętych wojną lub głodem, nawiązują współpracę naukową z uczniami szkół z zagranicy – dodaje Małgorzata Jankowska.

 

Pula nagród w konkursie wynosiła aż 62 tysiące złotych. Do rozdysponowania było po 25 grantów o wartości 1.000 zł każdy, w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Dodatkowo Nowa Era ufundowała także 6 Złotych Grantów po 2.000 zł każdy, w kategoriach specjalnych: Budujemy relacje, Stosujemy nowe technologie, Myślimy nieszablonowo, Działamy z sercem, Prezentujemy projekt i Świętujemy Niepodległość.

 

Nagrody przyznawało Jury, w którym znaleźli się dziennikarze Jan Stradowski i Justyna Suchecka, Nauczycielka roku 2017 Marta Florkiewicz-Borkowska, psycholog Piotr Bucki oraz przedstawiciele Nowej Ery: Jolanta Gałecka i Małgorzata Jankowska. 10 grantów zostało przyznanych w ogólnopolskim głosowaniu internautów – oddano w nim ponad 100.000 głosów!

 

Zwracaliśmy szczególną uwagę na projekty, które wychodzą zarówno poza program nauczania, jak i  poza mury szkolne. Ważne było dla nas również, jaki cel ostatecznie kryje się za prezentowanymi pomysłami – komentuje Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017 i członek jury konkursu.Ocenialiśmy także jakość pracy zespołowej i podział zadań, uwzględniający różne kompetencje uczniów – dodaje Marta Florkiewicz-Borkowska.

 

Projekt z klasą to konkurs edukacyjny organizowany od 9 lat przez wydawnictwo Nowa Era. Ogłaszany jest co roku w październiku. Uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli mają dwa miesiące na zgłaszanie pomysłów, na realizację których chcieliby uzyskać wsparcie finansowe. Wyniki konkursu ogłaszane są zawsze w styczniu.  W tym roku w konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły branżowe i zawodowe). Jubileuszowa 10. edycja Projektu z klasą rozpocznie się w październiku 2019 roku.

 

Laureatami ze Śląska zostali:

  • grupa projektowa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach, która zgłosiła projekt  Face to Face z Pakistanem. Projekt został dodatkowo nagrodzony przez jury w kategorii specjalnej “Działamy z sercem”;
  • grupa projektowa z Zespołu  Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego z Jastrzębia-Zdroju, która zgłosiła projekt Bracia i Siostry Niepodległości. Projekt został dodatkowo nagrodzony przez jury w kategorii specjalnej “Prezentujemy projekt”;
  • grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, która zgłosiła projekt Alternatywne popołudnia
  • grupa projektowa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im.gen. Józefa Bema w Pszczynie, która zgłosiła projekt  Odkryj swoje piękno
  • grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu im. Króla Władysława Jagiełły, która zgłosiła projekt Seniorzy są wśród nas! Projekt został dodatkowo nagrodzony przez jury w kategorii specjalnej “Budujemy relacje”;
  • grupa projektowa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu, która zgłosiła projekt Historyczny wyścig;

 

Na stronie https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/projekty.html można znaleźć opisy wszystkich zgłoszonych projektów. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie:

https://www.projektzklasa.pl/edycja-ix/laureaci-ix-edycji.html

Co roku wydawnictwo Nowa Era udostępnia także szereg praktycznych materiałów edukacyjnych, dotyczących pracy z projektem.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl