Super Bajtel

Powstania Śląskie w bajce dla dzieci

Bajka „Pola, Wojtek i trzy skrzydła” to kolejna niespodzianka przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej!

To krótka, autorska opowieść o powstaniach śląskich skierowana do najmłodszych czytelników, a całe przedsięwzięcie ma na celu promocję tych ważnych dla Górnego Śląska wydarzeń wśród dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej

Głównymi bohaterami są Pola i Wojtek, dzieci spędzające wakacje ze swoimi dziadkami. Na tematykę powstań śląskich natrafiają przypadkowo, bo w pracowni dziadka, który wykonuje replikę katowickiego Pomnika Powstańców Śląskich (Trzy Skrzydła). To właśnie „starzik” (autorzy postanowili też wpleść kilka zwrotów gwarowych) opowiada dzieciom o tamtych wydarzeniach, wspominając przy tym najbardziej zasłużone osoby i najważniejsze bitwy. Wszystko zostało przedstawione w bardzo przystępny sposób. Bajka pokazuje, jak powstania śląskie zapisały się w świadomości starszych mieszkańców regionu, a także jak bardzo istotny element stanowią w budowie śląskiej tożsamości. Na końcu znajdują się również zadania, które pozwolą dzieciom sprawdzić, ile udało im się wynieść z lektury.

Historia została opatrzona materiałem graficznym Karoliny Janus i w wersji papierowej wydana przez Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej.

Bajkę można także pobrać w formacie PDF pod linkiem: http://ibr.bs.katowice.pl/wp-content/…/2020/08/Bajka-IBR.pdf

Znajdujący się w Katowicach przy ulicy Ligonia 7 Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej został powołany w 2011 roku, a od marca 2012 roku kierownictwo nad jego działaniami sprawuje prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek. Dotychczas ośrodek zajmował się głównie trzema flagowymi projektami: Encyklopedią Województwa Śląskiego (EWoŚ), internetowym wydawnictwem naukowym, gdzie publikowane są artykuły hasłowe o regionie pisane przez pracowników naukowych; Platformą Edukacji Regionalnej „Eduś”, na której pojawiają się lekcje podejmujące tematykę regionu; Śląskim Słownikiem Geograficzno-Historycznym GEOHIST, mającym na celu udostępnianie zasobów cyfrowych, pozwalających na prezentację pełnej struktury społecznej ludności mieszkającej w granicach województwa śląskiego. Jeśli chodzi o popularyzację Górnego Śląska wśród dzieci i młodzieży, pracownicy IBR w lipcu tego roku opublikowali autorską grę Silesia GO! Rajd po województwie śląskim, którą można pobrać ze strony internetowej: http://ibr.bs.katowice.pl/ Natomiast bajka jest efektem działań czteroosobowego zespołu w składzie Beniamin Czapla, Michał Garbacz, Julia Rott-Urbańska i dr Krystian Węgrzynek.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl