fbpx
Super Bajtel

Komunie w Gliwicach prawdopodobnie we wrześniu

Zgodnie z instrukcją Biskupa Gliwickiego termin pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia 2020 roku w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Większość parafii podała już taką informację na swoich stronach, wstępnie wskazując terminy wrześniowe, z zastrzeżeniem, że będą aktualne, jeśli nowy rok szkolny rozpocznie się zgodnie z planem.


Nie jest możliwe prowadzenie grupowych spotkań i katechez parafialnych

„Do czasu podjęcia przez władze państwowe nowych decyzji związanych z pandemią nie jest możliwe prowadzenie grupowych spotkań i katechez parafialnych oraz celebracji liturgicznych związanych z przekazywaniem znaków religijnych. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się decyzję o organizowaniu prób przed uroczystością pierwszokomunijną, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa państwowego i diecezjalnego” – czytamy w instrukcji.

Dzieci zdają katechizm przed swoimi rodzicami

Jak dowiadujemy się z jej zapisów, kandydaci do sakramentów, o ile wcześniej tego nie uczynili podczas katechizacji szkolnej czy parafialnej, zdają przed swoimi rodzicami katechizm pamięciowy oraz podstawowe modlitwy zadane przez katechetę lub duszpasterzy parafii, a stanowiące minimum programowe w przygotowaniu sakramentalnym i obejmujące: akty wiary, nadziei i miłości, Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, dziesięć Przykazań Bożych, pięć warunków spowiedzi, siedem sakramentów świętych, siedem grzechów głównych, sześć głównych prawdy wiary, pięć przykazań kościelnych. Kandydaci do sakramentów powinni mieć rozeznanie i jednoznacznie wyrażać miłość i wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Wymagana jest również znajomość formuły spowiedzi świętej. Rodzice dzieci informują drogą elektroniczną proboszcza bądź administratora parafii o zrealizowaniu wymagań oraz minimum programowego.

Z racji prowadzenia obecnie katechezy szkolnej i parafialnej zdalnie, to rodzina będąca Kościołem domowym, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą przygotowania do przyjęcia sakramentów, powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.

Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych w przewietrzonym miejscu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu

Przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej powinno być poprzedzone spowiedzią. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020), podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Spowiedź należy poprowadzić z wielką cierpliwością i delikatnością. W obecnych okolicznościach sakrament pokuty ma być sprawowany tylko jeden raz.

Termin pierwszej spowiedzi dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej ustala proboszcz bądź administrator parafii w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie dzieci oraz rodzicami dzieci. Przy ustalaniu tych terminów – jeśli pojawi się taka konieczność – dopuszcza się możliwość wzięcia pod uwagę także powszednich dni tygodnia (za wyjątkiem piątków).

Możliwe Komunie indywidualne lub w mniejszych grupach

Dopuszcza się także możliwość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie oraz dla mniejszych grup (np. na kilku Mszach św. w daną niedzielę bądź też podczas kilku niedziel) z zachowaniem zasady zawartej w pkt. 8 oraz przepisów państwowych określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

Całą instrukcję znaleźć można na stronie: https://kuria.gliwice.pl/2020/05/01/instrukcja-sekcji-szkolno-katechetycznej-dotyczaca-pierwszej-komunii-swietej/

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl