Super Bajtel

Gliwice: Miejskie żłobki i przedszkola otwarte od 18 maja

Gliwice nie otworzyły żłobków i przedszkoli od 6 maja. Po konsultacjach z rodzicami i sprawdzeniu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa,  zainteresowane osoby będą mogły posłać dzieci do części miejskich placówek od 18 maja.


Po ogłoszeniu przez rząd, że samorządy będą mogły od 6 maja otwierać żłobki i przedszkola, w Gliwicach trwały konsultacje z rodzicami oraz sprawdzanie możliwości dostosowania obiektów do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektorzy placówek kontaktowali się z rodzicami, aby sprawdzić ilu z nich chciałoby posłać swoje dzieci do żłobka lub przedszkola. Zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkoli miejskich wyraziło ok. 25% rodziców, natomiast deklarację ponownego korzystania z opieki w żłobkach – 30%.

Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom, dyrektorzy placówek sprawdzili ponadto możliwości wdrożenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących warunków sprawowania opieki nad dziećmi. Wiąże się to jednak z  istotnymi ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej liczby dzieci mogących przebywać w placówkach. Na tę chwilę do rozwiązania pozostają również kwestie kadrowe oraz logistyczne związane m. in. wydawaniem posiłków.

Po gruntownej analizie możliwości dostosowania miejskich żłobków i przedszkoli do wymogów bezpieczeństwa oraz zapewnieniu właściwej opieki przez kadrę ustalono, że możliwe jest uruchomienie od 18 maja takiej liczby miejsc w miejskich placówkach, która odpowiada liczbie chętnych zgłoszonych w wyniku konsultacji z rodzicami.

Termin otwarcia żłobków i przedszkoli dotyczy wyłącznie placówek publicznych, miejskich. Podmioty niepubliczne będą otwierane w oparciu o decyzję ich właścicieli. Rodzicom dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych sugerujemy bezpośredni kontakt z ich dyrekcjami.

źródło: UM Gliwice

fot: freepik

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl